: ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย::

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (Student Admission System)

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย


สถิติห้องเรียนพิเศษ

สถิติรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 และ ชั้นม.4
ปีการศึกษา 2561

สถิติห้องเรียนอาชีพ

สถิติรับสมัครนักเรียนห้องเรียนอาชีพชั้นม.4
ปีการศึกษา 2561

สถิติห้องเรียนปกติ

สถิติรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติชั้นม.1 และ ชั้นม.4
ปีการศึกษา 2561

สถิติห้องเรียนปกติ (แยกตามทะเบียนบ้าน)

สถิติรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติชั้นม.1 และ ชั้นม.4 (แยกตามทะเบียนบ้าน)
ปีการศึกษา 2561

Copyright © 2017 พัฒนาระบบโดย : ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม.36
พบปัญหาการใช้งานระบบแจ้งมาที่เบอร์โทร 053-771645