: ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย::

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (Student Admission System)

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย


ประกาศห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ

ห้องเรียนพิเศษ ม.1
ปีการศึกษา 2561

ประกาศห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ

ห้องเรียนพิเศษ ม.4
ปีการศึกษา 2561

ประกาศห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ

ห้องเรียนอาชีพ ม.4
ปีการศึกษา 2561

ประกาศห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ

ห้องเรียนปกติ ม.1
ปีการศึกษา 2561

ประกาศห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ

ห้องเรียนปกติ ม.4
ปีการศึกษา 2561

Copyright © 2017 พัฒนาระบบโดย : ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม.36
พบปัญหาการใช้งานระบบแจ้งมาที่เบอร์โทร 053-771645