: ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย::

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (Student Admission System)

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย


ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ ม.1
ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ห้องเรียนพิเศษ ม.4
ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ห้องเรียนอาชีพ ม.4
ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ห้องเรียนปกติ ม.1
ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ห้องเรียนปกติ ม.4
ปีการศึกษา 2561

Copyright © 2017 พัฒนาระบบโดย : ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม.36
พบปัญหาการใช้งานระบบแจ้งมาที่เบอร์โทร 053-771645