: ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย::

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (Student Admission System)

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย


รายชื่อผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.1

รายชื่อผู้สมัคร

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นม.4

รายชื่อผู้สมัคร

ห้องเรียนอาชีพ ระดับชั้นม.4

รายชื่อผู้สมัคร

ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นม.1

รายชื่อผู้สมัคร

ห้องเรียนปกติ ระดับชั้นม.4

Copyright © 2017 พัฒนาระบบโดย : ครูพิชชยานาฏ รีรักษ์
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย สพม.36
พบปัญหาการใช้งานระบบแจ้งมาที่เบอร์โทร 053-771645